کەروێشکە ئازاکان

ئامادە بە بۆ ناسین و ئاشنا بوون لەگەڵ کەروێشکە ئازاکان,

ئازاترین کەروێشکەکانی بەنیلاند.

ئەم تووکنە چاونەترسانە وەک هەورە تریشقە هەروەها زۆر بوێرانە هاوشێوەی پاڵەوانەکان باز دەدەن.