دکتۆر بینۆکس

دکتۆر بینۆکس , وەک دوربینێک, شتەکان گەورە و بچووک دەکاتەوە.

ڕۆژانە باس لە بابەتێک دەکات و شیکاری بابەتەکە دەکات.

بە زانیاری و زانست و ڕووە گەش و پڕ لە خەندەکەی مێشکی منداڵان پڕ لە خۆشی دەکات.

دکتۆر بینکۆس تەنها بۆ منداڵان نیە, گەورەکانیش سوودی لێوەردەگرن.