ماوەی کرمانجی

تەلەفزیۆنی Zarok TV ماڵی ئێمەیە.

زمانی دایک یەکەمین شتە لە ماڵەوە فێری دەبین.

دەی با بەیەکەوە فێری زمانی خۆمان بین.

ڕۆشنا و خۆسەری هاوڕێمان چاوەڕوانی ئێمە دەکەن. ئەوان فێری زاراوەی کرمانجی زمانی کوردیمان دەکەن.