پیپی و پوپو و ڕۆزماری

پیپی و پوپو و ڕۆزماری گەشتێک ئەنجام ئەدەن بۆ ئەوەی ماپا بدۆزنەوە.

بەڵام ئایا تۆ دەزانی ماپا کێ یە؟

ماپا نیوەی دایەیە و نیوەکەی تریشی بابەیە.

بەدوای سەرگەرمیە کۆمێدی و پڕ لە هەستەکانیان بڕۆ بە تایبەتی کاتێک ژیر دەبن و عەقڵ و هۆشیان گەشە دەکات, و شیعر و جیهانە سەرنج ئامێزو ئەفسوناویەکە دەدۆزنەوە.